Villkor

Genom att använda hittaband.se så godkänner du villkoren. Villkoren är upprättade för din och hittaband.se:s trygghet.

Personuppgifter

När du registrerar dig på hittaband.se så lagras dina personuppgifter på ett säkert sätt i trygga serverhallar. Så länge som du är en registrerad användare på hittaband.se har hittaband.se rätt att lagra dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten.

Data som lagras

Vi lagrar din e-postadress samt namn när du registrerar dig i syfte att kunna tillhandahålla en personifierad tjänst och skicka e-postmeddelanden för lösenordsåterställning, förlängning av annonser och annan nödvändig korrespondens.

Avregistrering

Du kan när som helst avregistrera dig, avsluta tjänsten och ta bort dina personuppgifter genom att skicka ett mail till hittabandse@gmail.com.

Tjänsten

Eftersom hittaband.se är en gratistjänst finns det inga garantier på att tjänsten ska vara tillgänglig och man har som användare ingen rätt att kräva att tjänsten ska vara tillgänglig. Hittaband.se kan när som helst stänga ner tjänsten, men målet är självklart att tillhandahålla en stabil och driftsäker tjänst.

Upphovsrätt

Det ligger på användarens ansvar att lägga upp material i form av bilder och text som de själva har upphovsrätt till eller har upphovsmannens tillåtelse att sprida vidare. Hittaband.se är självklart behjälpliga om upphovsrättsinnehavaren ser att deras material har laddats upp utan lov.

Användaren ger också hittaband.se rätten att lagra, sprida och på annat sätt tillhandahålla materialet som användaren lägger upp på tjänsten, detta krävs för att materialet ska kunna visas på webbplatsen.